Business

Met de viering van het 10-jarig bestaan in het vooruitzicht is het duidelijk dat de netwerken van zelfstandige coaches en consultants volwassen zijn geworden. Door een continue uitwisseling van expertise en ervaring kunnen we vandaag professionele coaching, team coaching en andere ontwikkelgerichte activiteiten aanbieden aan kleine en grote organisaties, in binnen- en buitenland.

Talent Management 

Talent management zien we als complementair beleidsinstrument dat naast competentiemanagement kan worden ingezet. Bij Talent management vertrekken we vanuit het individu en wordt er op zoek gegaan welk talent er precies aanwezig is. Van daaruit wordt er onderzocht hoe dit individu het best kan bijdragen aan het realiseren van de missie & visie van de organisatie.  We gaan ervan uit dat er geen exacte lijst bestaat van talenten, zoals dat bij competenties wel het geval is. Een individuele aanpak dringt zich dus op.

Testimonial

Assessment 

Het gebruik van assessment centers wordt voornamelijk aangeraden in het kader van aanwerving, loopbaanontwikkeling, promotie of succession planning.

Talent Management 

Leadership

Development 

Leadership programma’s worden op maat gemaakt. Ze vormen Junior en/of Senior managers  en directieleden om hun sturende en coachende rol op een volwaardige en authentieke manier op te nemen. Thema’s als leidinggeven, coachen, strategisch denken, impact verhogen, netwerken op executive niveau,… komen hierbij aan bod. Deze meerdaagse programma’s worden ervaren als zeer intens, inspirerend, ingrijpend, verrijkend en zijn zeer aangenaam om te volgen en om te begeleiden.

Development 

Het verloop is vergelijkbaar met een assessment, alleen ligt het accent duidelijk op het onderzoeken van de competenties,  talenten, de kwaliteiten en het potentieel voor bepaalde functies, met het oog op verdere groei.  Daarbij komen ook de ontwikkelingsnoden naar boven. Reeds tijdens het development center krijgt de deelnemer regelmatig feedback op zijn functioneren.

Coaching 

Onze coaches hebben een uitgebreide ervaring binnen uiteenlopende sectoren, zowel nationaal als internationaal. Bovendien hebben ze een uitgebreide vorming genoten, wat hen toelaat een hoge graad van professionaliteit aan te bieden.
In functie van de vraagstelling worden in de coachingssessies elementen gehanteerd uit de verschillende methodologieën , die hun waarde reeds bewezen hebben. Onze coaches hebben kennis van deze modellen en hebben in minsten één domein expertise opgebouwd. Onze executive coaches hebben in minstens twee domeinen expertise opgebouwd.

Teamcoaching 

In teamcoaching zijn we voornamelijk bezig met volgende vragen“Wat is hier de onderstroom? Hoe formuleer ik leervragen voor dit team? Wie heeft hier de leiding? Hoe help ik deze groep beter te communiceren? Hoe help ik hen het wantrouwen weg te nemen? Welke onbewuste systemen worden hier in stand gehouden?”

“In januari werd ik aangesteld als bibliothecaris, voordien was ik assistent-dienstleider.
Ik kwam dus uit het team van 9 en moest er dan de leiding over nemen.  Dit was niet de enige verandering voor de medewerkers; door het bestuur werden nieuwe functieprofielen voorgesteld  samen met een andere manier van evalueren.
Om problemen te voorkomen leek het mij daarom noodzakelijk om  hier  goed voorbereid aan te beginnen en daarom professionele hulp te zoeken.
Onder de begeleiding van Gert onderzocht ik waar er eventuele knelpunten zouden kunnen zijn, en samen met hem maakte ik een communicatieplan op om het team voor te bereiden op al deze veranderingen.
Ondertussen ( vijf maanden  later) heb ik een enthousiast goed werkend team, zijn de nieuwe functieprofielen geïmplementeerd en aanvaard..”

TESTIMONIAL

Bea, Bibliothecaris