Coaching

Onze coaches hebben een uitgebreide ervaring binnen uiteenlopende sectoren, zowel nationaal als internationaal. Bovendien hebben ze een uitgebreide vorming genoten, wat hen toelaat een hoge graad van professionaliteit aan te bieden.

In functie van de vraagstelling worden in de coachingssessies elementen gehanteerd uit de verschillende methodologieën , die hun waarde reeds bewezen hebben. Onze coaches hebben kennis van deze modellen en hebben in minsten één domein expertise opgebouwd. Onze executive coaches hebben in minstens twee domeinen expertise opgebouwd.


Whitmore,
Sir John Whitmore is recent verkozen tot top business coach in Het Verenigd Koninkrijk. Hij werkt met belangrijke opdrachtgevers zowel in de publieke en de private sector in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Centraal Europa, Rusland en australië. Zijn boeken (o.a.Coaching for Performance) behoren tot de best verkochte in het Verenigd Koninkrijk.


Covey,
Franklin Covey biedt wereldwijd oplossingen aan voor kennisvergroting en prestatieverhoging van individuen en organisaties. Hij onderscheidt zich door een unieke denkwijze over leiderschap en een holistische benadering, die baanbrekende, meetbare resultaten oplevert.


Quinn,
Robert Quinn wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste autoriteit op het gebied van verandermanagement. Hij is vooral bekend vanwege zijn concurrerende waardenmodel, dat erkend wordt als een van de veertig belangrijkste modellen in de geschiedenis van het zakenleven.


Ofman
Daniel Ofman  formuleert een pleidooi voor het scheppend vermogen, zowel in mensen als in organisaties. Ook de organisatie kan worden gezien als een levend organisme, dat zowel naar binnen als naar buiten functioneert. Dat vraagt naar een respectvolle benadering, gericht op gezonde groei, met grote aandacht voor relaties en verbindingen op alle niveaus. Het herkennen en ontwikkelen van kernkwaliteiten is daarbij een onmisbaar hulpmiddel, dat inmiddels bewezen heeft echt te werken.


Kolb
Leerstijlen
Kolb stelt dat mensen een voorkeursstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.


Lencioni
In ‘The Five dysfuncions of a team’ legt hij een aantal principes uit die het teamwork kunnen bemoeilijken. Zijn model is handig om teams stapsgewijs te laten groeien in hun werking tot een effectief en samenhangend geheel.

 

MBTI /JTI

De Myers-Briggs Type Indicator ®  en de JTI ® zijn zelfscorende vragenlijsten, gebaseerd op Jung’s typetheorie en wordt gebruikt om mensen hun persoonlijkheidstype te helpen bepalen. Het MBTI  instrument werd ontwikkeld door Isabel Myers en haar moeder Katharine Briggs in de jaren veertig. Na meer dan 50 jaar onderzoek en ontwikkeling is het vandaag een van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten ter wereld.Enneagram

Ook het enneagram sluit aan bij het adagio "Ken Uzelf". Aan de hand van het enneagram is het immers mogelijk om de eigen gedragsmechanismen beter te leren kennen en met deze kennis een evolutie of transformatie in de persoonlijkheid te veroorzaken.