Development

Het verloop is vergelijkbaar met een assessment, alleen ligt het accent duidelijk op het onderzoeken van de competenties,  talenten, de kwaliteiten en het potentieel voor bepaalde functies, met het oog op verdere groei.  Daarbij komen ook de ontwikkelingsnoden naar boven. Reeds tijdens het development center krijgt de deelnemer regelmatig feedback op zijn functioneren.Er is een uitgebreide terugkoppeling voorzien. Hierbij wordt aangestuurd op het verwerven van inzicht in het eigen functioneren van de deelnemer. Hierdoor stimuleren we zelfsturing, is hij/zij in staat eigen ontwikkeling mee te sturen.

Het management krijgt aan de andere kant zicht op het potentieel van de deelnemer en heeft daarmee voldoende informatie om samen het loopbaanperspectief  en het vormingsprogramma van de betrokkene te bepalen. Het ontwikkelingstraject  kan in die zin verder worden uitgezet.

Het programma kan pas vastgelegd worden na het voortraject. Een aantal van onderstaande onderdelen kunnen deel uit maken van het proces: Developmentoefeningen, MBTI profilering, Opstellen PDP, transfer van het geleerde naar de organisatie.

Download hier de leaflet "Een nieuwe kijk op Development centers".

 

TESTIMONIAL

“Ik zou Gert omschrijven als authentiek, mensgericht, pragmatisch, ontwapenend en dynamisch. Hij is een gepassioneerde coach die mensen weet in beweging te brengen. Hij slaagt er telkens in om mensen een stukje meer van zichzelf te ontdekken. Mensen motiveren om rond hun talent- in- ontwikkeling te reflecteren lijkt wel zijn missie te zijn.”

Leny Wellens, HR Manager CTAC