Missie & waarden

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Missie

Waar we ons ook bevinden op deze planeet in de 21e eeuw, om te overleven moeten bedrijven en individuen zich steeds sneller aanpassen en verder ontwikkelen. Iedere persoon bezit naast persoonlijke dromen  ook eigen drivers, waarden en talenten die kunnen worden ingezet om met deze constant evoluerende (bedrijfs)realiteit om te gaan.Onze opdrachten in organisaties bestaan erin om medewerkers te steunen in hun leer- en ontwikkelproces, door het aanbieden van verschillende ontwikkelgerichte activiteiten. Dit laat hen toe de nieuwe professionele uitdagingen effectief aan te pakken om de organisatiedoelen te realiseren.

De noden van de organisatie én van de deelnemer staan  centraal in dat proces, waarbij  de deelnemer de kans krijgt om meer zicht te krijgen op zijn drivers , talenten en competenties om vervolgens zelf zijn ontwikkelproces te sturen. Bij organisaties wordt er gestreefd naar een maximale transfer van de leer- of ontwikkelwinst naar de werkplek.

Waarden

Bij het aangaan van deze ontwikkelrelatie vinden we het belangrijk medewerkers op een hartelijke, professionele, authentieke en doelgerichte manier te  benaderen!