Talentmanagement

Talent management zien we als complementair beleidsinstrument dat naast competentiemanagement kan worden ingezet. Bij Talent management vertrekken we vanuit het individu en wordt er op zoek gegaan welk talent er precies aanwezig is. Van daaruit wordt er onderzocht hoe dit individu het best kan bijdragen aan het realiseren van de missie & visie van de organisatie.  We gaan ervan uit dat er geen exacte lijst bestaat van talenten, zoals dat bij competenties wel het geval is. Een individuele aanpak dringt zich dus op.Een definitie van talent die we zijn genegen is de volgende:


‘Talent is een eigenschap van een persoon, die in de juiste context snel kan leiden tot bezieling en uitzonderlijke prestaties. ‘

 

Verder gebruiken we daarnaast graag de inzichten van o.a. Luk Dewulf, zoals hij ze heeft neergeschreven in zijn boek: “ ik kies voor mijn talent”De toegevoegde waarde die we bij GB & Ass. hierbij bieden is, naast het beleidsmatig ondersteunen,  het op een specifieke en persoonsgerichte manier in kaart brengen en benoemen van talenten van personen. Het gaat over het aanbieden van een gericht en gestructureerd proces, waarbij het individu wordt begeleid in de ontdekkingstocht naar zijn talent.