Teamcoaching - Procesbegeleiding

(veranderingsproces, conflictsituaties,...)

In teamcoaching zijn we voornamelijk bezig met volgende vragen


“Wat is hier de onderstroom? Hoe formuleer ik leervragen voor dit team? Wie heeft hier de leiding? Hoe help ik deze groep beter te communiceren? Hoe help ik hen het wantrouwen weg te nemen? Welke onbewuste systemen worden hier in stand gehouden?”

We coachen en begeleiden teams op een effectieve en resultaatgerichte manier en nodigen hen uit verder te ontwikkelen op vlak van communicatie, effectiviteit met minder inspanning en naar duurzaam succes in samenwerking.
Teamcoaching programma’s variëren van specifieke en gerichte interventies naar het opzetten van een jaarprogramma.

 

Referenties op vlak van teamcoaching zijn op aanvraag te verkrijgen, zowel op operationeel als op directieniveau.

“We zochten iemand om ons te steunen in de verdere ontwikkeling van het Sales Team (15 personen). Gert hebben we daarbij meer ervaren als  coach dan als trainer; hij heeft voornamelijk gebruik gemaakt van de sterktes van onze verkopers om hen  zowel individueel en als team te versterken. Door de uitwisseling van ieders kwaliteiten en valkuilen werden de verkopers  in staat gesteld om de aanwezige know how op hun manier te gaan toepassen.  Gevoeligheden en onderliggende emoties werden daarbij niet uit de weg gegaan. We hebben Gert daarbij ervaren als een vertrouwenspersoon, die onze mensen verder heeft laten groeien door hen aan de ene kant uit te dagen en aan de andere kant op een betrokken en respectvolle manier te confronteren. Door het plezier dat onze mensen aan deze individuele en teamsessies hebben beleefd, zie ik dat onze sales mensen nog steeds met de opgedane inzichten aan de slag gaan.”

TESTIMONIAL

Frank Wellens, Directeur Belisol Kempen.