top of page

ASSESSMENT

logo_gba_2022.jpg
pexels-kammeran-gonzalezkeola-7925859_edited_edited.jpg

Het gebruik van assessment centers wordt voornamelijk aangeraden in het kader van aanwerving, loopbaanontwikkeling, promotie of succession planning.HET ASSESSMENT CENTER ALS HR-TOOL

Competenties kunnen pas goed in kaart worden gebracht wanneer de deelnemer in staat is zichzelf te zijn en aan de hand van relevante oefeningen zijn potentieel kan tonen. Hiervoor is er nood aan  afstemming en een vertrouwensvolle relatie met de consultant. Hierdoor ontstaat er bij de deelnemer ook voldoende openheid om naar eigen sterktes en ontwikkelpunten te kijken. Bovendien geven relevante oefeningen de mogelijkheid om de gewenste competenties accuraat in kaart te brengen en te evalueren.MAXIMALE INTEGRATIE VAN DE LIJNMANAGER IN HET PROCES

Om de herkenbaarheid van de assessment-resultaten te verhogen, stellen wij optioneel voor een management- of directielid op een actieve manier (als co-assessor) in het proces te betrekken, afhankelijk uiteraard van hun beschikbaarheid. Op die manier verhogen we de buy in voor het finale advies.


FLEXIBILITEIT EN MAATWERK

We vermijden “standaardoplossingen” en streven naar een gediversifieerde aanpak in functie van de te screenen profielen. Daarom identificeren we in het voortraject een aantal verschillende competenties en passen wij waar nodig de assessment oefeningen aan in functie van het profiel.

pexels-sora-shimazaki-5668858.jpg
bottom of page