top of page

HR CONSULTANCY VOOR BEDRIJVEN

pexels-sora-shimazaki-5668858.jpg

ASSESSMENT

Het gebruik van assessment centers wordt voornamelijk aangeraden in het kader van aanwerving, loopbaan- ontwikkeling, promotie of succession planning.

pexels-edmond-dantès-4340139.jpg

DEVELOPMENT

Het verloop is vergelijkbaar met een assessment, alleen ligt het accent duidelijk op het onderzoeken van de competenties,  talenten, de kwaliteiten en het potentieel voor bepaalde functies, met het oog op verdere groei.  Daarbij komen ook de ontwikkelingsnoden naar boven. Reeds tijdens het development center krijgt de deelnemer regelmatig feedback op zijn functioneren.

pexels-the-coach-space-2977567.jpg

COACHING

In functie van de vraagstelling worden in de coachingsessies elementen gehanteerd uit de verschillende methodologieën , die hun waarde reeds bewezen hebben. Onze coaches hebben kennis van deze modellen en hebben in minsten één domein expertise opgebouwd. Onze executive coaches hebben in minstens twee domeinen expertise opgebouwd.

HET BURN-OUT VACCIN

Samen met medecoaches/ trainers Anna en Dorian van het Embodied Change Institute hebben we een vaccin ontwikkeld, een basistraining met twee shots,  waarin we aan de ene kant mensen bewust maken van hun profiel en van hun waarden. 

Zo weten ze of ze een verhoogd risico lopen op burn-out. Tijdens het tweede vaccinatieshot leren we vaardigheden aan, waardoor mensen beter in staat worden om op te komen voor hun waarden en andere oplossingen leren in te zetten, zodat ze burn-out kunnen voorkomen. 

pexels-fauxels-3184299.jpg

TEAM COACHING

In teamcoaching zijn we voornamelijk bezig met volgende vragen :

“Wat is hier de onderstroom? Hoe formuleer ik leervragen voor dit team? Wie heeft hier de leiding? Hoe help ik deze groep beter te communiceren? Hoe help ik hen het wantrouwen weg te nemen? Welke onbewuste systemen worden hier in stand gehouden?” 

 

We coachen en begeleiden teams op een effectieve en resultaatgerichte manier en nodigen hen uit verder te ontwikkelen op vlak van communicatie, effectiviteit met minder inspanning en naar duurzaam succes in samenwerking. Teamcoaching programma’s variëren van specifieke en gerichte interventies naar het opzetten van een jaarprogramma.
 

Referenties op vlak van teamcoaching zijn op aanvraag te verkrijgen, zowel op operationeel als op directieniveau.

bottom of page