top of page

INSPERIENCE CENTER

logo_gba_2022.jpg
pexels-kammeran-gonzalezkeola-7925859_edited_edited.jpg
pexels-fauxels-3182781.jpg

WAT IS HET ?

Het functioneren van de deelnemer wordt in kaart gebracht, zelfinzicht en zelfreflectie worden aangemoedigd door de combinatie van ervaringsgerichte oefeningen (Experience) en korte en gerichte trainingspills (Inspiration).

 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Via een aantal specifieke situaties , die eigen zijn aan de specifieke context van de deelnemer, wordt op zoek gegaan naar zijn typische functioneren. De deelnemer kan daarbij zijn kennis en expertise hanteren in de oefeningen. Belangrijk

is de aanwezigheid van de directe leidinggevende in dit proces . Door steeds te starten met het benoemen van de kwaliteiten wordt er openheid gecreëerd bij de deelnemer om te reflecteren over eigen gedrag. Vervolgens worden de valkuilen besproken. Bovendien wordt er onmiddellijk verkend welke alternatieven mogelijk zijn om meer doelgericht met een situatie om te gaan. Gerichte trainingspills vormen een vast onderdeel van het IC.

 

VOOR WIE?

Voor iedereen die on the spot wil leren door middel van directe feedback van zijn leidinggevende en van een externe coach.

 

WAT LEVERT HET OP?

• Inzicht in eigen functioneren binnen de eigen werkcontext

• Het geleerde vindt onmiddellijk toepassing binnen de werkomgeving  De vertrouwens relatie tus sen deelnemer en

   manager is geïnstalleerd

• Side effect: Niveau van Feedback en coachingsvaardigheden van de manager s tijgt.

 

WAT IS ONZE MEERWAARDE?

• Resultaten hebben grote ‘face-validity’ of herkenbaarheid

• Bijzonder effectief: 3 doelen worden tegelijk gerealiseerd

• Snel, efficiënt en daardoor budgetvriendelijk

• Uitgebreide ervaring en voldoende senioriteit, waardoor breed inzetbaar

bottom of page