top of page
logo_gba_2022.jpg

KLASSIEK DEVELOPMENT CENTER

pexels-kammeran-gonzalezkeola-7925859_edited_edited.jpg
pexels-edmond-dantès-4340139.jpg

WAT IS HET ?

Het is een check up van de competenties van de deelnemer met het oog op zijn/haar verdere ontwikkeling.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

De deelnemer s worden in een DC-dag uitgenodigd om te functioneren in een vergelijkbare omgeving als hun realiteit. Door middel van specifieke oefeningen worden de op voorhand gedefinieerde competenties in kaart gebracht. Deze worden meteen getoetst aan de beleving van de deelnemer. Aan de hand van on the spot feedback en op basis van een uitgebreid verslag worden deelnemers in een na-traject in staat gesteld om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te

stellen en te implementeren. Verschillende formules zijn hier mogelijk afhankelijk van de doelstelling.

VOOR WIE?

Voor iedereen die zijn sterktes en ontwikkelpunten wil leren kennen, om van daaruit verder te groeien.

WAT LEVERT HET OP?

• Deelnemer neemt verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling

• Concretisering van een smart individueel ontwikkelplan

• Leidt tot verdere groei in functioneren

• Verhoging productiviteit

• Verhoging werkplezier

WAT IS ONZE MEERWAARDE?

• Inzicht ver schaffen in mogelijkheden en beperkingen

• Snel en doeltreffend komen tot de essentie

• Grondig beeld van het groeipotentieel

• Uitgebreide ervaring en persoonlijke en weinig bedreigende aanpak

bottom of page